Bodemschatten

Grotten ↴

Menhirs ↴

Mineralen ↴

Fossielen


Fossielen vind je in de rivierbedding, en op de heuvels, waar akkerbouwers de stenen van hun land op bergen langs de kant van de paden hebben gegooid.