geschiedenis

 

   

De bijna duizend jaar oude Maria Magdalenakerk van Vťzelay is een hoogstandje van de middeleeuwse kathedralenbouwers. Niet qua grote maar vanwege de rol van het licht. De zon zelf bewees zo de goddelijke boodschap die in de kerk werd uitgedragen. De Magdalenakerk staat op de Unescolijst van werelderfgoed - naast de Taj Mahal in India en de Borobudur in IndonesiŽ.

Het Licht

De Kerk van Maria Magdalena is zo gebouwd dat de zon op symbolische manieren naarbinnen schijnt. Hierboven schijnt het licht in het koor, symbool voor hemel.

Tip: op sommige foto's kun je klikken voor een virtueel tochtje!

Op 24 juni, de geboortedag van Johannes de Doper, schijnt de zon precies zo dat het licht in vlekken in het middenpad valt. Dit symboliseert stepping stones om de de mythische rivier de Jordaan over te steken.

De Crypte

  

 
 

 

Het heiligste van het heiligste wordt gevormd door de duizend jaar oude crypte, onder het koor. De ruwe vloer en muren zijn uit de rotsbodem gehakt. De zestien pilaren ondersteunen het in de Middeleeuwen als sterrenhemel beschilderde gewelf, dat de vloer biedt aan het koor, de symbolische hemel. De twaalf - zeer van elkaar verschillende - slanke pilaren stonden voor de apostelen, de vier dikke marmeren zuilen voor de evangelisten. Voorin Christus die held die het heeft gedaan (zonden vergeven, zielen gered etc), achterin zijn geliefde Maria Magdelena. Zij heeft hem na de dood nog gezien en is dus zijn kroongetuige. Ze ligt in een met zonnebloemen beschilderde nis in een van goud en glas vervaardigd draagschip met daarin het reliek, een enkel geel uitgeslagen vingerbeentje.

 

Symboliek 

Dit is de sleutel tot het geheim van de Magdalena-kerk: het stenen gebouw is de aardse afbeelding van de eeuwige tempel van het 'hemelse Jeruzalem'. Volgens Augustinus verwijst de zichtbare schoonheid naar de onzichtbare werkelijkheid, waarvan zij als het ware een geheimzinnige afstraling en openbaring is.

De twaalfde eeuwer begreep dat, en de symboliek staat in dienst van het begrip van deze andere werkelijkheid. ,,Om mee te leven met de esthetische en godsdienstige gevoelens van de romaanse mens, moet deze uitzonderlijke plek niet alleen ons verstand, maar ook ons gevoelsleven bezielen,'' staat in het in de kerk verkrijgbare gidsje. Je kunt er als toerist naar kijken, en je kunt ook proberen te kijken zoals middeleeuwse pelgrims deden. Je bent dan onderdeel van het geometrische symbolenspel. Je kunt de symboliek op je in laten werken, en je verhouding ertoe bepalen. 

Geometrisch symbolenspel

  

De Beelden

Om maar een van de vele symbolische betekenissen te noemen: het aantal pilaren is 144. Maal duizend is dit het aantal zielen dat volgens het bijbelboek Openbaringen uiteindelijk de hemel zal bewonen. Om een en ander te kunnen ervaren was een beetje kennis nodig, maar niet veel. Op de pilaren stonden en staan de bijbelverhalen en heiligenlevens uitgebeeld met de thema's die ons leven bepalen, zoals zonde, geweld, liefde, haat, hebzucht en rechtvaardigheid. De kunststukjes vertellen zichzelf, en waren helemaal spectaculair in een cultuur waarin mensen bijna nooit afbeeldingen zagen.

De Geschiedenis


 

 
De middeleeuwse pelgrims hadden er vaak al een stevige reis opzitten voordat de kathedraal van Maria Magdalena op de heuveltop opdoemde. Ze hadden er naartoe geleefd, hun ontvankelijkheid voor de ervaring waarop ze anticipeerden was dus groot. Eenmaal boven, in het reusachtige voorportaal van de kerk begon de spirituele reis. Door het middenschip, dat het levenspad symboliseerde, naar het koor, de hemel. In de hemel lieten de duizenden zich in een van de altaren zegenen door een van de priesters die daar met de wijwaterkwast stonden opgesteld.


 

Tijdens haar hoogtijdagen en lang daarna waren de relikwieŽn van Maria Magdalena het object van intense aanbidding. Het vingerbeentje als getuige dat het verhaal dat het leven zin en richting gaf echt waar was. Magdalena had wonderen gezien, de meester der dood, die mensen uit de dood had opgewekt. En ze was zijn intiemste vriend. De symbolen drukken uit: het leven heeft zin, er is leven na de dood, en het zal voor jou - de rechtvaardige - goed zijn. Massaal kwam men op haar af om een wonder, een ander lot, een andere loop der dingen af te smeken.
Op geen andere plek in de wijde omtrek hebben mensen zo'n verdriet en hoop gehad. Als het noodlot toesloeg was het de plek om je je toestand eens goed te overdenken. Nog steeds is de crypte een ideale plek voor reflectie en meditatie. In vroeger tijden verdrongen zich de duizenden om een blik op de relikwieŽn van Maria Magdalena te werpen, er hun diepste zielenroerselen te overpeinzen en aan hun hemelse wensontvangers omhoog te zenden. Want nergens was het goddelijke heb zo nabij, in de figuur van de figuur van Maria Magdalena. Duizend jaar lang al knielen de gelovigen hier voor de nis met het reliek, en ze vragen Maria om genezing, om hulp, om leven. In de twaalfde eeuw, hoogtepunt van de Magdalenaverering in Vťzelay, buitelden de wonderen over elkaar heen, tenminste zo beleefde men het. En het ging van zegt het voort. Vroeger was het knokken om even in de prachtige duizendjaar oude crypte, in het intieme hart van de kerk, symbool voor Christus, bij de relikwieŽn van Maria Magdalena, Jezus meest geliefde vrouw te kunnen vertoeven.

De Kloosterorde

  

De broeders en de zusters van Jeruzalem tijdens een processie in de kathedraal.

Muziekfragment: Gezang uit de dagelijkse mis van de broeders en zusters van Jeruzalem in Vťzelay

  

 

 

 

 

 

 

 

 

          
               
This site tracked by OneStat.com. Get your own free site tracker.